Bases de selección para a provisión, mediante contratación laboral temporal, de dúas prazas de peón e dúas prazas de operario/a condutor/a, para o Programa de Fomento de Emprego no Medio Rural (Aprol Rural) no Concello de Cabanas, anualidade 2019

Galego
Tags: 
Archivo: