Anuncio valoración definitiva fase concurso praza Oficial encargado de Obras e convocatoria 1ª proba fase oposición