Anuncio resultado valoración méritos proceso selectivo Operario-a de servizos múltiples