Modificación das bases para a provisión da praza de Oficial Encargado/a