Anuncio puntuación segunda proba fase oposición operario-a servizos múltiples