Inicio

Ruta de Sendeirismo a Pico Castro

O próximo 15 de maio o Concello de Cabanas en colaboración co club KDM Cabanas Ocio Activo organizará unha nova ruta de sendeirismo.

Xornada informativa curso fitosanitarios

  • Posted on: 11 May 2016
  • By: Concello de Cabanas

O venres día 20 de maio de 2016, persoal da Consellería do Medio Rural desprazarase ás 10:00 da mañá, ó salón de actos do Concello de Cabanas para impartir unha charla orientadora sobre o uso do carné dos produtos fitosanitarios para todos aqueles que poidan estar interesados en dito curso.

Exposición Pública "Saneamento e depuración de augas residuais en Lavandeira"

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria realizada o día 30 de marzo de 2016, aprobou inicialmente o proxecto de “Saneamento e depuración de augas residuais en Lavandeira” redactado polo enxeñeiro Miguel Nieto Matamoros en maio de 2015, cun orzamento de 236.388,61 euros.
De conformidade co establecido no art. 9 do Decreto 59/2013, do 14 de marzo, ábrese un trámite de información pública polo prazo de trinta días a contar desde o seguinte o da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia a efectos de exame e alegacións.

IV ENCONTRO PARA UNHA CONVIVENCIA POSITIVA

Os concellos de Cabanas e Pontedeume organizan o IV Encontro para unha convivencia positiva, que se realiza de foma simultanea en varias comunidades autónomas, sendo o IES Fraga do Eume a ubicación escollida para Galicia

Arranca de novo Envellecemento Activo

O Concello de Cabanas, a través do seu departamento de Servizos Sociais, vai retomar novamente o programa de Envellecemento Activo, financiado pola Deputación da Coruña. Despois dun pequeno descanso, o próximo 3 de maio retomaranse as sesións que se celebran no Local Social de As Viñas todos os martes en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Páxinas