Inicio

Investimento de 32.000 euros para o campo de fútbol da Veiga
  • Domingo, 28 Decembro 2014

O último pleno da Deputación da Coruña aprobou o financiamento do proxecto do Concello de Cabanas de mellora do campo de fútbol da Veiga. O proxecto desenvolverá cubrir a cuberta da bancada do campo de futbol, en concreto 447 metros cadrados. Para poder resgardar aos afeccionados das inclemencias meteorolóxicas, utilizarase material de chapa e correas de aceiro.

Nadal en Cabanas
  • Venres, 26 Decembro 2014

Pensando en axudar a conciliar a vida laboral e familiar nestas próximas datas do Nadal, o Concello de Cabanas por medio da súa Concellería de Servizos Sociais e coa subvención da Deputación da Coruña porá en marcha a actividade “Nadal en Cabanas”.

Club +60 Cabanas, Encontro de Maiores
  • Mércores, 03 Decembro 2014

Ofrecer un espazo que sirva de encontro para os maiores de Cabanas e ó mesmo tempo facilitar unha serie de actividades que sirvan para traballar aspectos cognitivos, así como fomentar a participación veciñal e previr o illamento social destas persoas nos lugares máis rurais do municipio. Este é o obxectivo co que nace o Club +60 Cabanas, Encontro de Maiores que mañá xoves terá a súa primeira sesión. Entre as 17:00 e 18:00 horas no local social da S.C.R.D.

Campaña de Esquí
  • Martes, 02 Decembro 2014

Un ano máis a Deputación da Coruña vai por en marcha a súa Campaña de Esquí, na que o Concello de Cabanas contará con prazas como ven sendo habitual. Xa está aberto o prazo para presentar as solicitudes, que rematará o vindeiro 19 de decembro e os interesados poden achegarse ata o Departamento de Cultura e Deportes de Cabanas. No caso de que as solicitudes superen o número de prazas coas que conta o Concello, procederíase a un sorteo das mesmas entre os interesados.

DECRETO 419/2014. Convocatoria sesión.
  • Luns, 24 Novembro 2014

De acordo co disposto no artigo  80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e acordo do Pleno da Corporación, no uso das atribucións que me outorga o artigo 21.1.c) da Lei 7/1985 do 2 de abril en relación co artigo 61.1.c) da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, RESOLVO:

         1º.-Convocar sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o próximo día 26 de novembro de 2014 ás 19,30 horas no salón de sesións da Casa do Concello.

Xantar de Nadal
  • Mércores, 19 Novembro 2014

Un ano máis o Concello de Cabanas por medio da súa Concellería de Servizos Sociais vai organizar o seu tradicional xantar de Nadal. Unha ocasión na que se aproveita para estreitar os lazos interparroquiais e mellorar a convivencia veciñal de Cabanas. Búscase a través desta iniciativa fomentar as relacións entre os veciños e veciñas de Cabanas, que nunha datas tan especiais como estas do Nadal aproveitan para celebrar a chegada dun novo ano.

Xornada de Portas Abertas
  • Martes, 18 Novembro 2014

Ensinar e dar a coñecer o atletismo é o obxectivo que vai perseguir este próximo sábado a Escola de Atletismo de Cabanas coa celebración dunha Xornada de Portas Abertas. A partir das once da mañá e no marabilloso entorno do Piñeiral da Madalena, os monitores e profesores desta nova actividade municipal ofertaran ós que se acheguen unha ampla oferta de actividades  para que se poidan coñecer de primeira man as diferentes disciplinas do atletismo como lanzamentos de xabalina ou peso, salto de lonxitude, probas de velocidade, etc.

Páxinas