Inicio

Asinados os convenios cos Cemiterios Veciñais
  • Martes, 30 Decembro 2014

Un ano máis o Concello de Cabanas asinou unha serie de convenios de colaboración cos cemiterios veciñais de “O Peteiro” de Cabanas e “Dato” de Laraxe. Trátanse estes convenios dunha forma de colaboración co estas entidades e se atopan dentro dos programas de axuda que o consistorio ten coas diferentes asociacións e agrupacións que existen en Cabanas.

Investimento de 32.000 euros para o campo de fútbol da Veiga
  • Domingo, 28 Decembro 2014

O último pleno da Deputación da Coruña aprobou o financiamento do proxecto do Concello de Cabanas de mellora do campo de fútbol da Veiga. O proxecto desenvolverá cubrir a cuberta da bancada do campo de futbol, en concreto 447 metros cadrados. Para poder resgardar aos afeccionados das inclemencias meteorolóxicas, utilizarase material de chapa e correas de aceiro.

Nadal en Cabanas
  • Venres, 26 Decembro 2014

Pensando en axudar a conciliar a vida laboral e familiar nestas próximas datas do Nadal, o Concello de Cabanas por medio da súa Concellería de Servizos Sociais e coa subvención da Deputación da Coruña porá en marcha a actividade “Nadal en Cabanas”.

Club +60 Cabanas, Encontro de Maiores
  • Mércores, 03 Decembro 2014

Ofrecer un espazo que sirva de encontro para os maiores de Cabanas e ó mesmo tempo facilitar unha serie de actividades que sirvan para traballar aspectos cognitivos, así como fomentar a participación veciñal e previr o illamento social destas persoas nos lugares máis rurais do municipio. Este é o obxectivo co que nace o Club +60 Cabanas, Encontro de Maiores que mañá xoves terá a súa primeira sesión. Entre as 17:00 e 18:00 horas no local social da S.C.R.D.

Campaña de Esquí
  • Martes, 02 Decembro 2014

Un ano máis a Deputación da Coruña vai por en marcha a súa Campaña de Esquí, na que o Concello de Cabanas contará con prazas como ven sendo habitual. Xa está aberto o prazo para presentar as solicitudes, que rematará o vindeiro 19 de decembro e os interesados poden achegarse ata o Departamento de Cultura e Deportes de Cabanas. No caso de que as solicitudes superen o número de prazas coas que conta o Concello, procederíase a un sorteo das mesmas entre os interesados.

DECRETO 419/2014. Convocatoria sesión.
  • Luns, 24 Novembro 2014

De acordo co disposto no artigo  80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e acordo do Pleno da Corporación, no uso das atribucións que me outorga o artigo 21.1.c) da Lei 7/1985 do 2 de abril en relación co artigo 61.1.c) da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, RESOLVO:

         1º.-Convocar sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o próximo día 26 de novembro de 2014 ás 19,30 horas no salón de sesións da Casa do Concello.

Xantar de Nadal
  • Mércores, 19 Novembro 2014

Un ano máis o Concello de Cabanas por medio da súa Concellería de Servizos Sociais vai organizar o seu tradicional xantar de Nadal. Unha ocasión na que se aproveita para estreitar os lazos interparroquiais e mellorar a convivencia veciñal de Cabanas. Búscase a través desta iniciativa fomentar as relacións entre os veciños e veciñas de Cabanas, que nunha datas tan especiais como estas do Nadal aproveitan para celebrar a chegada dun novo ano.

Páxinas