Inicio

Prohibición entrada ao Piñeiral da Madalena
  • Xoves, 26 Decembro 2019

D. Carlos Ladra Brage, Alcalde do Concello de Cabanas, en cumprimento do establecido no articulo 21.1.e) da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

FAI SABER QUE:

Páxinas