Inicio

Actividades deportivas en decembro
  • Luns, 17 Decembro 2012

En colaboración co club KDM, a Concellería de Cultura e Deportes de Cabanas ten previsto para as próximas datas diferentes actividades deportivas, co obxectivo todas elas de facilitar alternativas distintas ós veciños e veciñas do municipio, aproveitando a boa acollida que tiveron recentemente as rutas de sendeirismo e kayak. Un curso de iniciación e perfeccionamento en kayak e tres novas rutas compoñerán a oferta durante o mes de decembro en Cabanas.

O curso de iniciación e perfeccionamento levarase a cabo na Praia da Madalena, tendo como base a caseta de salvamento e socorrismo. Alí será cando o día 22 de decembro, as 10:30 horas terá lugar a presentación do mesmo, desenrolándose posteriormente os días 24,26,27,28 e 29 de decembro e 2,3 e 4 de xaneiro en horario de 10:30 a 12:30 horas. O obxectivo que se buscará con este curso é fundamentalmente a aprendizaxe no manexo do kayak e da pala, material básico para a práctica deste deporte ademais de transmitir os coñecementos necesarios para poder realizar con seguridade as saídas pola ría empregando material do club.

En canto as rutas que están programadas, a primeira delas terá lugar o próximo sábado 22 de decembro e será unha ruta en kayak que saíndo da Praia da Madalena percorrerá as praias de Chamoso, Río Castro, Río Sandeo, etc. A saída será ás 11:30 horas e terá unha duración aproximada de dúas horas. Como requisito imprescindible as persoas que acudan deberán saber nadar.

O domingo 23 de decembro levarase a cabo a segunda das rutas programadas, neste caso de sendeirismo. Nesta ocasión será polas Fragas do Eume tendo a saída prevista ás 10:30 horas dende a caseta de socorrismo da Praia da Madalena. Posteriormente realizarase outra saída, o 30 de decembro, recorrendo os sendeiros que, bordeando a ría, discorren entre a Praia da Madalena e o pobo de Redes. A saída tamén será dende a caseta de socorrismo as 10:30. A duración prevista das dúas rutas será de dúas horas e media.

Pleno Ordinario do 28 de marzo de 2012
  • Luns, 26 Marzo 2012

O próximo día 28 de marzo, ás 19:30 horas e no salón de sesións da Casa do Concello, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no que se tratarán os seguintes asuntos:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores.

2.- Modificación por alegacións do proxecto de humanización da N-651.

3.- Convenio entre o Arzebispado de Santiago de Compostela e o Concello de Cabanas sobre a casa reitoral de Soaserra.

4.- Regulamento de honras e distincións.

5.- Mocións sobre o Día Internacional das Mulleres.

6.- Moción do grupo BNG para declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía de Castro.

7.- Moción do grupo BNG de apoio á iniciativa lexislativa popular para a defensa e promoción da sanidade pública en Galicia.

8.- Moción do grupo BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral aprobada polo Goberno Central.

9.- Moción do grupo Mixto troco de participacións preferentes por depósitos de prazo fixo.

10.- Informes da Presidencia sobre Resolucións da Alcaldía, informes sobre a morosidade e liquidación do orzamento de 2011.

11.- Rogos e preguntas.

Galego

Pleno do 30 de setembro de 2009
  • Martes, 29 Setembro 2009

O vindeiro mércores, día 30 de setembro de 2009, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello e a partir das 19:30 horas. Este pleno contará ca seguinte orde do día:           

                        Parte resolutiva.

1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior.

2. Conta xeral exercicio 2008.

3. Proposta festas locais 2010.

4. Ratificación acordo XGL sobre Adquisición parcela a Sepes para punto limpo.

5. Proposta programa mellora da calidade turística do Eume.

6. Solicitude declaración Concello turístico.

7. Moción do grupo mixto sobre tratamento voluminosos.

8. Moción do grupo mixto sobre limpeza sedimentos no leito da Magdalena.

9. Moción do BNG sobre recollida residuos voluminosos.

10.Moción do BNG sobre bono social eléctrico.

11.Moción do BNG sobre actuación municipal diante da gripe A.

12.Moción do BNG sobre medidas mellora financiamento dos Concellos.

                        Parte de control órganos da Corporación.

                        13.-Informes da Presidencia.

      a) Resolucións da Alcaldía.

14.- Rogos e preguntas.

Galego

Páxinas