Inicio

Notificación de convocatoria
  • Mércores, 25 Marzo 2015

De acordo co disposto no artigo 80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, poño no seu coñecemento que o Sr. Alcalde con esta data ditou o seguinte Decreto:

DECRETO 111/2015. Convocatoria sesión.

VII Gala da Cultura e do Deporte
  • Mércores, 18 Marzo 2015

O Concello de Cabanas celebrará este próximo venres 20 de marzo a súa VII Gala da Cultura e do Deporte. Pensando na promoción do deporte e da cultura, continua esta gala conxunta na que se pretende premiar as figuras máis destacadas nestes dous ámbitos e que teñan unha vinculación con Cabanas. Logo de recibir por parte das diferentes asociacións e dos propios veciños de Cabanas as candidaturas para os galardóns, concedéronse dúas mencións especiais, unha para o ámbito da cultura e outra para o do deporte, así como dous premios de cultura e outros dous de deporte.

Xornada Municipal de Promoción da Igualdade
  • Venres, 13 Marzo 2015

As familias son unha das principais figuras de conformación da personalidade das nenas e nenos e, polo tanto, posibles transmisores de roles e condutas sexistas. Pensando nesto, os Servizos Socias do Concello de Cabanas marcáronse o obxectivo de crear un espazo onde compartir experiencias educativas con outras familias e desenvolver ferramentas e habilidades para exercer unha labor educativa de xeito igualitaria para todas e todos. É unha destas ferramentas vaise presentar este venres día 13 de marzo no C.E.I.P. Eladia Mariño a partir das 18:00 horas.

Arranca de novo Envellecemento Activo
  • Venres, 06 Marzo 2015

O Concello de Cabanas, a través do seu departamento de Servizos Sociais, vai retomar novamente o programa de Envellecemento Activo, financiado pola Deputación da Coruña. Despois dun pequeno descanso, o próximo 17 de marzo retomaranse as sesións que se celebran na Antiga Casa Consistorial todos os martes en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Parque Natural Fragas do Eume: en vías de solución
  • Sábado, 28 Febreiro 2015

O Alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, recibiu no Concello o venres 27 de febreiro á  conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, co único obxectivo de atopar unha solución definitiva e consensuada ao Plan Reitor de Uso de Xestión dás Fragas do Eume.

Á reunión asistiron Belén do Campo (Delegada Territorial da Xunta na Coruña), o Alcalde de Pontedeume e o Alcalde de Monfero. Entre os compromisos adquiridos pola Xunta para resolver os problemas xerados aos propietarios coa elaboración do Plan Reitor, destácanse os seguintes:

Carnaval en Cabanas
  • Venres, 20 Febreiro 2015

O Concello de Cabanas en colaboración con Cabanas Rural Asociación de Mulleres e o S.C.R.D. O Loureiro vai organizar este sábado unha festa de Carnaval. Séguese desta forma coa iniciativa de levar os festexos polas diferentes parroquias de Cabanas, sendo agora a quenda de Soaserra.

O Concello de Cabanas acóllese o PAI 2015
  • Martes, 17 Febreiro 2015

O Concello de Cabanas celebrou na tarde de onte un Pleno Extraordinario no que se aprobaron diferentes propostas, a máis importante delas a referida ó Plan de Aforro e Investimento (PAI) da Deputación da Coruña. Trátase este dunha serie de préstamos sen xuros que a Deputación realizará ós concellos da provincia e que ten por finalidade cooperar na redución do seu endebedamento e minorar os custos de mantemento das súas infraestruturas.

Notificación de convocatoria
  • Luns, 16 Febreiro 2015

De acordo co disposto no artigo 80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, poño no seu coñecemento que o Sr. Alcalde con esta data RESOLVEU:

DECRETO 068/2015. Convocatoria sesión extraordinaria urxente.

Páxinas