Inicio

Comunicado sobre Tapeando Cabanas
  • Luns, 26 Marzo 2018

Debido á falla de participación do establecemento Casa Campos no Concurso "Tapeando Cabanas", o Concello informa de que non se computará o selo do citado local para optar ós premios.

Páxinas