Goberno Municipal

Alcalde

Germán Castrillón  Permuy (PP)

Primeiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de Obras, Medio Ambiente e Relacións con Asociacións

Manuel González López (PP)

Concelleiro de Medio Rural, Parques Infantís e Infraestruturas 

Julián Seijas Criado (PP)

Segunda Tenente de Alcalde e Concelleira de Turismo, Cultura, Educación, Festas, Feiras e Mercados

Esperanza Gayoso Pereiro (PP)

Terceiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de Sanidade, Promoción Económica, Patrimonio, Mocidade e Deportes

Javier Fernández Brage (PP)

Concelleira de Xestión de Servizos, Recollida de Lixo e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos, Alumeado Público e Limpeza e Roce de Viais Municipais, Parques e Xardíns

Eva María García Amor (Agrupación de Electores de Cabanas)